Akşam liselerinde çarpık uygulamalar!

Akşam liselerinde çarpık uygulamalar!

Akşam lisesi nedir ?

Lise eğitimi döneminde gerekli başarıyı elde edememiş, ortaöğretimde okuma hakkını kaybetmiş kişiler için akşam lisesi yeni bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Yaşınız kaç olursa olsun bilgi edinmenin yaşla ilgisi olmadığını göreceksiniz. TM, SOS ve FEN ağırlıklı derslerden dilediğinizi seçebilir , bir üst sınıfa geçtiğinizde alanınızı değiştirebilirsiniz. Askerlik çağına giren bireyler için askerliğini tecil ettirmek için gerekli askerlik şubelerine tecil belgeleri gönderilmektedir. Akşam lisesi bünyesinde milli eğitim bakanlığının uygun gördüğü ders programlarına göre öğretmen kadrosu tamamlanmakta ve eğitim verilmektedir.

Basında çıkan sansosyenel bir haber yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı son 2 yıldır Akşam Liseleri üzerinde denetimlerini olanca hızıyla arttırarak kapatma dahil bir çok ceza ve caydırıcı yönetmeliklerle Akşam Liselerini gözden çıkarma eğilimindedir.Oysa bu kurumlar okullarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kaybetmiş ya da sonradan diploma ihtiyacı duyan çalışan kesimlere yasal eğitim imkanı tanıyan özel kurumlardır.Ancak MEB’in izin verdiği bu kurumları acımasızca basın ve toplum önünde rencide ederek eğitimde sınıfta kaldığını, devamsızlık olduğunu ,objektif notlar verilmediğini iddia ederek  istihdam oluşturan binlerce öğretmenin personelin öğrenci ve velilerin umutlarını görmezlikten gelmektedir!

11 Ağustos 2011 28022 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle Akşam Liseleri tamamen belirsiz tutarsız çelişkili ifadelerle içinden çıkılmaz hal almıştır!Sanırım yönetmeliği hazırlayanlar sorulara da net cevap verememektedirler!

Tutarsızlıklar ve cevap bekleyen sorular?

1-Bu okulların amacı ,18 yaşını bitirmiş örgün eğitime devam edenlerle okuma hakkını yitirenlere okuma hakkı sağlamaktır denirken 4+4+4 sisteminde bile öğrenciyi özgür seçim yapma hakkı tanınırken aile bütçesine destek vermek isteyen hem çalışıp hem okuyan öğrencilerin önü neden kesilmek isteniyor?Bu arada 15 yaşında ilköğretimi bitirip gündüz eğitime devem etmek istemeyen öğrenci 3 yıl neden bekletiliyor?

3-Görsel Sanatlar Müzik Beden eğitimi dersleri dışındaki tüm başarı değerlendirme sınavlarını  neden Eğitim Teknolojileri  merkezi sınav sistemiyle yapıyor?Bu kurumlar yaygın eğitim mi Örgün eğitim mi?Eğer siz sınavları yapacaksanız öğrenci devam zorunluluğu neden?Bu kurumlara kurs statüsü mü verilmek isteniyor?

4-Akşam Liselerine ait sınıf geçme yönetmeliği var mı?Kim kaç dersten nasıl sınıf geçecek?Not ortalaması sorumluluk sınavlarına ilişkin tek madde yok ve aralık ayında başarı değerlendirme sınavı adı altında belirlenen 1 günde 12 sınav yapılarak tek dönem notu verilmesi hangi eğitim eşitliği ilkesiyle bağdaşmaktadır?Peki sınava giremeyenlerin durumu ne olacak?

5-Akşam Liseleri Özel Öğretim –Orta Öğretim –Yaygın Öğretim  Kanunlarından hangisine tabi?Yerine göre kullanılır mantığı mı güdülüyor?

6-Geçici maddelerle öğrencilerin kazanılmış hakları da bu yönetmelikle katledilmiş durumda!Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu okullara ve  e_okul  sistemine kayıtlı olan öğrenciler kayıt oldukları tarihte yönetmelik hükümlerine tabidir deniyor ancak  e_okula k ayıtlı oldukları halde sınıf tekrarı yaptıkları halde okuma haklarını dondurdukları halde neden yeni yönetmelik uygulanmaktadır?

7-Aynı yıl okula kaydoldukları halde 10.11.12. sınıf öğrencileri neden bu yönetmelikle ilişkilendirilmedi?Aynı kurumda farklı sınav yönetmeliği uygulamasının gerekçeli açıklaması var mı???

8-Bu okullardaki başarı oranı Yetkililer tarafından düşük gösterilmektedir peki MEB in hangi ortaöğretim kurumunda Akşam Liselerinden daha fazla başarı vardır?

9-YGS sınavlarında 50.000 öğrenci sıfır çekerken hangi akşam lisesi öğrencisi sıfır çekmiştir?Ya da başarı sırasında en geridedir?

10-Akşam liseleri kapatıldığında yaklaşık 15.000 öğrenci 2300 öğretmen 700 personeli nasıl istihdam etmeyi planlıyorsunuz?

11-Lise Diplomasının zaruri olduğu bu dönemde yaklaşık 18 milyon kişinin diploma ihtiyacı nasıl karşılanacaktır?Yoksa cahil bir toplum mu oluşturulmak istenmektedir?

12-Hangi akşam lisesinde bir olay ,etik çöküntü ,kavga vb olumsuzluklara rastlanmıştır?Oysa tüm kurumlarda yüzlerce olumsuzluklara rastlanmaktadır!

13-Devlet sokaktaki çocuğun okullaşması için kızları okullaştırmak amacıyla kampanyalar düzenlerken neden dışarıdaki potansiyel suça eğilimli çocukları eğitim almak üzere akşam liselerine yönlendirme yapmamaktadır?

14-Devlet kurumları yasasına göre denetim gizli yapılır.Oysa Akşam Liseleri denetimi paylaşım sitelerinde olduğu gibi aleni eleştirilmesi ve deşifre edilmesi üstelik üst düzey yetkililer tarafından yapılması etik midir!

15-MEB sık sık gerek siyasi gerek hak olarak öğrencilere sınav hakkı ,üniversite hakkı, ortalama yükseltme hakkı ,sorumluluk hakkı adı altında kolaylaştırılmış sınav teknikleriyle öğrenci lehine uygulamalar yaparken neden Akşam Liseleri öğrencisine bu yaklaşımlarda bulunulmuyor ya da bulunulmasına izin vermiyor?

16-MEB yine geçmişte 15 günde dışarıdan bitirme sınavı adı altında diploma dağıtmadı mı?Oysa bu kurumlara 4 yıl devam zorunluluğu vardır 4 yıl eğitim amaçlı devam eden öğrencinin diploma hakkının verilmesi kötü bir sonuç mu?

17-2000’li yılların başında örgün eğitim dışı kalan binlerce öğrenciye yine MEB aracılığıyla sınav yapıp okuma ve diploma hakkı verilmedi mi?

18- Akşam Liselerinde Sınavların daha basit ve kolay  sorulardan oluşması bu kurumların meşrutiyetini tartışılır hale neden getirtiliyor?(Oysa Müfettişlerin rehberliğinde öğrenciye yönelik tüm olumlu yaklaşımlar desteklenmektedir.)

Tüm dünya ülkelerinde eğitimli birey yetiştirmek birinci önceliktir!Akşam Liseleri zaten Örgün Eğitim Kurumlarında bir şekilde başarısız olmuş ,okuldan atılmış ,maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamamış ya da öğretmeninin şahsi kaprislerine yenik düşmüş özel ders alamadığı için sınıfta bıraktırılmış binlerce öğrencinin umut kapısını acımasızca eleştirmek yıpratmak yerine daha seviyeli daha etkili daha tercih edilir bir yapıya dönüştürülerek arttırılması hem milyonlarca öğrenciyi hem devlet bütçesini hem de eğitim hamlesini desteklemiş olacaktır.

Mahmut AĞAR

Leave a Comment


*