İstanbul Akşam Lisesi

İstanbul Akşam Lisesi ; Eğitim her insanın hakkıdır. Eğitim almamış olan kişilerin iş bulmada sorun yaşaması her bir bireyin mutlaka eğitimini tamamlaması gerektiğini göstermektedir. Eğitimin tamamlayan kişiler devlet kurumlarında özel kurumlarda veya kendi kurdukları işlerde daha rahat bir çalışma sistemi edinebilirler. Akşam liseleri ülkemizde eğitim sisteminden geri kalmış, eğitimini eğitim yaşında tamamlayamamış kişiler için bulunmaz bir nimettir. Akşam liselerinde eğitimine lise yıllarında ara vermiş veya ortaokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edememiş kişiler için lise eğitim verilmektedir. Lise eğitimi akşam lisesi bünyesinde tamamlandıktan sonra tüm akşam lisesi mezunları üniversite imtihanına girmeye hak kazanabilirler. Akşam lisesi sayesinde bütün dersleri görmüş ve eğitimlerini tam almış olan kişiler üniversite bölümlerinden istedikleri bölümleri kazanarak bu üniversitelere yazılmaya da hak kazanmaktadır.

Diğer liseler gibi bu lise türü de dört yılda tamamlanmaktadır. Fakat lise terk olarak akşam liselerine kaydını yaptırmış olan kişiler hangi yılda liseyi terk ederek liseden ayrılmış ise bu sene için kayıtlarını yaptırabilirler. Yani örgün eğitimden sınıf bitirme puanı almış olan kişiler akşam liselerine diğer sınıflarından başlayabilmektedir. Örgün okullarda olduğu gibi Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Türk Edebiyatı dersleri akşam liselerinde de mecburi ders olarak görülmektedir. Bu derslerden eğitim alındıktan sonra sınav tarihleri okul sistemi tarafından belirlenir ve öğrendikleri konulardan puan alabilmek için öğrenciler sınava tabi tutulur.

Akşam Lisesi Sınav Tarihleri

Sınav tarihleri aynı örgün eğitimde olduğu gibi derslerde alınan konular bittikçe akşam lisesi öğretmenleri tarafından belirlenmektedir. Belirlenen sürede sınav yapıldıktan sonra alınan puanlara göre öğrencilerin her birine bir derece belirlenmektedir. Bu sınavlar sonrasında akşam lisesi diploma puanı belirlenir. Diploma puanı diğer örgün eğitim ve açık öğretim lisesinde olduğu gibi, üniversite imtihanında öğrencilerin desteği olarak sayılabilir. İstanbul Akşam Lisesi sınav tarihleri belirlendikten sonra sınav tarihleri belirleme süreci ve sınavın olma tarihi arasında birkaç gün bulunmaktadır. Bu arada öğrenciler ister kendileri ister özel ders eşliğinde bu sınavlara çalışarak daha iyi notlar almaya hak kazanabilir.

Akşam liselerine kayıt olmak için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartların başında örgün eğitim hakkını kaybederek kişinin akşam lisesine kaydolmak istemesi gelmektedir. Örgün eğitim esnasında iki yıl üst üste sınıfta kalmış olan kişiler akşam lisesine katılmaya hak kazanabilir. Milli eğitim bakanlığı dışında bir eğitim sisteminde eğitim alan kişilerin akşam liselerine kaydolma gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Kayıt işlemleri için mutlaka akşam liselerine Milli Eğitim Bakanlığı kanalı ile açılmış bir özel okuldan veya devlet okulundan kayıt getirmek gereklidir. Ortaokul mezunu olup örgün lise okumak istemeyen on sekiz yaşını doldurmamış kişiler velileri ile kayda gelmelidir.

Devamı

Yenibosna Özel Akşam Lisesi

Yenibosna Özel Akşam Lisesi ; Kayıtları örgün olarak lise okuma yaş aralığında okuma imkanı bulunmayan veya lise yaş aralığında olan kişilerin okuyarak liseden mezun olduğu okul sistemidir. Genellikle akşam saatlerinde aktif olarak örgünleşen akşam liseleri daha önceden eğitimini tamamlayamamış kişilerin eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olur. Üniversite tahsili yapmayı düşünen kişiler için bulunmaz bir eğitim sistemi olan akşam liselerinde daha iyi eğitim alınabilmesi için her zaman sınıf mevcudu daha az sayıda tutulmaktadır. Akşam liseleri ile eğitime devam etmek için yaş sınırı bulunmamaktadır. Yani ilköğretimi bitirmiş olan her birey akşam liselerine kaydını yaptırabilir. Akşam lisesinden mezun olan bir kişinin diğer örgün olarak eğitim almış öğrencilerden hiçbir farkı yoktur. Üniversite eğitimine başlamadan önce aynı örgün eğitimine devam etmiş ve liseyi bitirmiş olan kişide bulunan lise diploması gibi akşam lisesi eğitimini bitirmiş olan kişide de lise diploması bulunur. Daha askerlik süresi gelmemiş olan kişiler akşam liselerine başvuru yaptıklarında tecil işlemlerini okuldan askerlik şubelerine götürmek için belge alarak yapabilirler.

Kimler Akşam Liselerine Kayıt Yaptırabilir?

Eski sistemde okumuş olan, yaşı lise çağını geçmiş olan kişilerin en fazla tercih ettikleri akşam liselerine kayıt yaptırmak için yaş sınırı bulunmamaktadır. Eski sistemde ilk okul orta okul olarak bitirilen ilköğretim okulunun orta okul bölümünden mezun olarak diplomasını almış kişiler ve yeni sistemde ilk öğretim olarak isimlendirilen sistemden diploma almış kişiler akşam liselerine kayıt yaptırabilirler.

İlk öğretim mezunlarının yanı sıra lise eğitimini bazı nedenlerden dolayı yarım bırakmış olan kişiler de akşam liselerine kayıtlarını yaptırır. Kayıt sırasında daha önceden bitirdikleri sınıfların geçerliliği bulunmaktadır. Aynı örgün eğitimde liseden terk belgesi bulunanlar gibi, açık öğretim liselerinden terk belgesi bulunan öğrenciler de akşam liselerine kayıt yaptırabilirler.

Akşam liselerine kayıt olmak isteyen kişilerden belge olarak; nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesinin fotokopisi değil aslı ve akşam lisesine kayıt yaptıracak olan kişinin on sekiz yaşını aşmış olması. On sekiz yaşını aşmamış olan öğrenciler için akşam liselerinden veli nezareti beklenmektedir.

Günümüzde en fazla akşam liselerinin talep edilmesine neden, bazı kişilerin öğrencilik yıllarında okula devam edememesi ve daha sonradan eğitim alamadıkları için pişmanlık duymalarıdır. Okula devam etmek isteyen kişiler ve daha sonradan üniversite eğitimi almak isteyen kişiler bu okullarda kendi eğitimlerini tamamlayarak üniversiteye giriş hakkı kazanabilmektedirler. Akşam liselerinin en güzel özelliği bir yaş sınırının olmamasıdır. İleriki yaşlarda da eğitim alınabilen akşam liselerinde erkekler için askerlik tecil ettirme imkanı da bulunmaktadır. Tamamen yasal şartlarda eğitim veren akşam liselerinde gündüz saatlerinde iş ortamlarında bulunan bireyler Yenibosna Akşam Lisesi okuluna gelerek iş çıkışı örgün eğitim alabilmek için kayıtlarını yaptırabilir. Okul sistemine göre her bir öğrenci üniversite sınavında önüne çıkan soruların çözümünü öğrenebilmektedir.

Devamı

Beylikdüzü Akşam Lisesi

Beylikdüzü Akşam Lisesi Avantajları Nelerdir ? Günümüzde örgün olarak eğitim alanına liseler öğrenciler on sekiz yaşına geldiğinde bitirilmektedir. Çoğu kişi örgün olarak okuyarak okul bitirmede şanslı değildir. Örgün olarak okuyamamış olan kişiler için akşam liseleri ile örgün olarak eğitim alıp ilerleyen yaşlara rağmen liseden mezun olmak mümkündür. Lise yıllarında farklı nedenlerden dolayı liseyi tamamlayamamış olan kişiler akşam lisesinde okuyarak lise mezunu olmayı tercih edebilir hatta lise eğitimi bittikten sonra diploma alarak üniversite imtihanına girmeye de bu kişiler hak kazanabilmektedirler. Bu lise türünde de aynı örgün eğitimde olduğu gibi bir takım belgeler istenmektedir. Bu belgeleri tamamlayarak akşam lisesi yönetimine teslim edenler akşam lisesine gitmeye hak kazanarak eğitimlerini tamamlayabilir.

Akşam liselerinde istenilen belgeler; ortaokuldan mezun olmuş kişiler için mezun oldukları okullara dair mezuniyet belgesi. Eğer örgün okuduğu bir liseyi yarım bırakmış veya açık öğretim liselerini yarım bırakmış bir kişi akşam lisesi kaydı yaptırmak istiyor ise bu liselerden tasdikname belgesi getirmesi gereklidir. Örgün eğitim aldığı liseye devam etmek istemeyen on sekiz yaş altı olan öğrenciler nakil belgeleri ile birlikte akşam liselerine kayıtlarını yaptırmaları gereklidir. Nüfus cüzdan örneği, iki adet vesikalık resim de akşam lisesi kayıtlarında istenilen belgelerdendir. Askerlik çağında olan erkek öğrenciler için askerlik tecil belgesi yani askerlik ile alakası yoktur yazısının alınması gereklidir. On sekiz yaşını doldurmuş olan öğrenciler için ise kayıt işlemlerine velileri ile yaptırma şartı aranmaktadır.

Akşam Lisesi Kaç Yılda Biter?

Örgün eğitim sistemi gibi bir eğitim sistemi bulunan akşam liselerinde sadece farklı olarak yaş sınırı bulunmamaktadır. Açık öğretim lisesinden terk veya örgün eğitim liselerinden terk olan kişilerin kayıt yaptırabildiği bu liselerin yanı sıra hiçbir şekilde liselere kaydını yaptırmamış ortaokul mezunu olan kişiler akşam liselerine kaydını yaptırabilmektedir. Kayıt sonrasında ortaokul mezunu olan kişiler dört yıllık eğitim alarak Beylikdüzü Akşam Lisesi bitirmeye hak kazanırken, lise eğitimin yarıda bırakmış kişiler ise hangi yılı bitirip bir diğer yılı okuyamamış ise tamamlayarak karne aldıkları yıl sonrasında lise sınıflarından devam edebilir. Yani üçüncü sınıfta lise yıllarına veda etmiş olan kişiler lise üç okumaya başlayarak akşam lisesine kayıtlarını yaptırabilmektedir. Bu kişilerin akşam lisesini tamamlamaları için iki yıl akşam lisesine devam etmeleri yeterli olacaktır.

Akşam liselerinde yüz yüze eğitim olduğu için öğrenciler sınavlarını da aynı örgün eğitim sisteminde olduğu gibi, akşam lisesi öğretmenleri ile yüz yüze yapmaktadır. Bu sınavlar için öğrencilere gerekli eğitim verilir ve gerekli eğitim verildikten sonra öğrencilere sınavlara çalışma süresi örgün eğitimde olduğu gibi verilmektedir. Akşam liselerinde eğitim süresi çoğu zaman özel ve devlet liselerinde farklı olsa da genellikle akşam saatlerinin başladığı saat 17 civarında başlamaktadır.

Devamı

Özel Bakırköy Akşam Lisesi

Özel Bakırköy Akşam Lisesi ; Zorunlu Dersleri, Örgün eğitim ile hiçbir farkı bulunmayan akşam lisesi eğitimlerinde de Kimya dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Matematik dersi bulunan akşam liselerinde tüm konu dersleri bulunmaktadır. Fizik dersi, Sağlık Bilgisi dersi, Biyoloji dersi, Türk Edebiyatı dersi, Dil ve Anlatım dersi, Yabancı Dil dersi, Görsel Sanatlar dersi de akşam lisesinde bulunmaktadır. Diğer akşam lisesi dersleri ise; Beden Eğitimi dersi, Tarih dersi ve Coğrafya dersi olarak sayılabilir. Bu eğitimler sonrasında üniversite sınavına girecek olan öğrenciler hiçbir şekilde ders ve konu eksikliği hissetmeden üniversite imtihanına girebilir.

Akşam liseleri aslında lise eğitimini tamamlayamamış veya ortaokulu bitirdikten sonra bir liseye kaydını yaptırma imkanı bulamamış kişiler için büyük bir alternatiftir. Bu liselerde yaş sınırının olmaması öğrencilerin her yaşta eğitim almasını sağlayabildiğinden en büyük akşam lisesi özellikleri arasında sayılabilir. Açık öğretim lisesine devam eden kişiler veya bu okul türünü yarıda bırakmış olan kişilerin de akşam liselerine geçme hakkı bulunmaktadır. Eğitim türü aynı örgün eğitim türü gibi olup, akşam lisesini bitirmiş olan kişiler üniversite imtihanlarına girmeye hak kazanır şekilde okullarını bitirebilir. Bakırköy Akşam Lisesi kaydı yaptırmak isteyen kişiler yılın her zamanında akşam lisesi kayıtlarını yaptırabilmektedir. Bu kayıtların tarihi örgün eğitim alan öğrencilerin kayıt tarihlerinin başlama ve bitişi gibi süre değerlendirilmesi bulunmadan sürekli olarak kayıt işlemleri açık tutulmaktadır.

Akşam Lisesine Kayıt Olurken Hangi Belgeler İstenir?

Ülkemizde resmi olarak kaydı yaptırılması gereken okul türlerinden birisi olan akşam liselerinde örgün eğitimde olması gereken kayıt belgeleri istenirken, bu kayıt belgelerine ek olarak bazı kayıt belgeleri de istenmektedir. Ek belgeler tasdikname belgeleri ve askerlik tecil belgeleri olarak sayılabilir. Peki; akşam lisesi kaydı yaptırırken istenilen belgeler nelerdir? Akşam lisesi okumak isteyen kişiler okullara kayıt yaptırmak için hangi belgeleri götürmeleri gereklidir?

Ortaokuldan mezun olmuş kişiler için ortaokul mezuniyet belgesi akşam liselerinde liseye ilk defa kayıt olacaklar için istenilen belgelerin başında gelmektedir. Açık öğretim lisesinden akşam lisesine geçiş yapacaklar ve liseyi daha önceden tamamlayamamış öğrenciler için tasdikname belgesi istenilmektedir. Örgün olarak okumaya devam ettiği liseden akşam lisesine geçecek olan kişiler için de nakil belgesi istenir. Askerlik çağına gelmiş olan öğrencilerin askerlik ile ilişiği yoktur yazıları erkek öğrencilerden istenilen kayıt belgelerinden birisidir. Eğer akşam lisesine kayıt olacak olan öğrenci on sekiz yaşını doldurmamış ise mutlaka öğrencilerin veli olarak kayıtlarını yaptırması gereklidir.

Akşam liselerine kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler örgün eğitimine devam etmede sorun yaşamış bazı nedenlerden dolayı lise yıllarında okulu terk etmiş öğrencilerdir. Ortaokulu bitirmeden liseye kayıt yaptırmak mümkün değildir. Orta okulu son sınıfında dahi olsa yarım bırakarak eğitimine ara vermiş kişiler öncelikli olarak açık öğretim liselerinde okullarını bitirmiş olmaları gerekir.

Devamı

Bağcılar Özel Akşam Lisesi

Bağcılar Özel Akşam Lisesi ile Diploma Almak ;Eğitimini bir takım nedenlerden dolayı tamamlayamamış olan öğrenciler için ülkemizde bir çok okul bitirme seçenekleri vardır. Bu okul bitirme seçeneklerinden birisi de akşam liseleri olarak bilinmektedir. Akşam liselerinin en büyük avantajı hem örgün eğitim alarak üniversiteye kazanmaya ve okumaya daha çok hak kazanmak hem de bir işte bir görevde çalışarak lise eğitimini tamamlamaktır. Lise yıllarında bazı nedenlerden dolayı okulu yarım bırakmış olan kişiler için de akşam liselerine katılarak eğitimini tamamlamak büyük bir şanstır. Akşam liselerinden alınan bir diplomanın diğer eğitim kurumlarının verdiği lise diplomasından hiçbir farkı yoktur. Tüm resmi kurumlar, kamu kuruluşları ve özel kurumlarda bu lise diplomasının geçerliliği aynı örgün eğitim sonrasında lise diploması almış kişilerin diplomaları gibi geçerlidir. Üniversiteye giriş için öğrencilere verilmiş olan diplomalar üzerinde akşam lisesi mezunu yazmaktadır. Özel akşam lisesine giden kişiler diğer liselere giden öğrenciler gibi yolculukta, müzelerde ve öğrenci indirimi alınabilen tüm resmi kurumlarda indirim alabilirler. Toplu taşıma indirimleri de akşam lisesine katılan öğrenciler için bulunmaktadır.

Akşam Lisesi Nedir?

Çoğu lise öğrencisi lise yıllarında ergenliğin vermiş olduğu yan etkilere bağlı olarak eğitimlerinde tam bir düzen tutturamazlar ve bu nedenlerden dolayı bir kısmının öğrencilik durumu yarıda kalır. Veya bazı ailevi nedenlerden dolayı ortaokulu bitirdikten sonra öğrencilerin liseye devam edemediği görülebilir. Tam da bu öğrenciler için daha sonradan yaş sınırı bulunmayan okulların açılması ülkemizde her bir öğrencinin öğrencilik zamanı geçse de akşam liseleri sayesinde eğitim alabileceğini göstermektedir.

Akşam liselerine ortaokuldan mezun olmuş olan kişiler, liseyi lise 1 lise 2 lise 3 veya lise 4 yıllarında terk olmuş olan öğrenciler kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerin kayıtları hangi derecede kalmış iseler o derecelerden devam edebilecek şekilde yapılmaktadır. Lise eğitimine açık lisede devam eden kişiler fakat açık liseden memnun olmayan kişiler de geçiş kaydı yaptırabilirler. Bağcılar Akşam Lisesi kayıtları diğer örgün liseler gibi belirli bir süre dahilinde değil yılın her süresinde yaptırılabilmektedir. Kayıt sonrasında tüm öğrenciler diğer okullarda olduğu gibi, eylül ayı başlangıcında okula başlama hakkı kazanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılmış olan akşam lisesi ders içeriklerinde diğer örgün eğitim içeriklerinde olan dersler bulunmaktadır. Bu derslere katılım sağlayan tüm akşam lisesi öğrencileri diğer okullardan mezun olmuş gibi eğitim haklarını kullanmış olur. Üniversite imtihanına girme hakkı aynı örgün eğitimde olduğu gibi dört yılda kazanılmaktadır. Dört yıl lise eğitimi alan bir kişi üniversite sınavında tüm sorulara cevap verebilecek kapasitede çalışma süresine göre hak kazanabilir. Üniversite imtihanında soruların iyi bir şekilde cevaplanabilmesi akşam lisesinden mezun olan öğrencilerin tümü için meslek seçimi yapabilecekleri bir eğitim sistemine kayıt olmalarına hak kazandırabilmektedir.

 

Devamı

Bakırköy Akşam Lisesi

Özel Akşam Lisesi

Bakırköy’ün merkezinde hizmetlerini sürdürmekte olan Başer Özel Akşam Lisesi gündüz lise öğrenimini tamamlayamayan ve aldıkları eğitimlerden memnun olmayan her lise öğrenci adayı için hizmet sürdürmektedir. Genel olarak akşam ve mesai saati bitimi sonrasında verilmeye başlanan dersler, öğrencilerin hem maddi açıdan sıkıntı yaşamamaları ve hem de eğitim hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca onaylı şekilde eğitim verilen akşam lisesinde, görev alan tüm öğretmenlerin dershane, kolej ve üniversite geçmişleri bulunmaktadır. Ders ve eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olmasına da özen gösterilen Başer akşam lisesinde, sınav tarihleri de öğrencilere düzenli şekilde SMS telefon ve mail yolu ile iletilmektedir.

Sıcak Aile Ortamlı Başer Özel Akşam Lisesi

Açık öğretim liselerinin revaçta olduğu şu günlerde, ülkemizde lise eğitimi için tercih edilen liselerin başında akşam liseleri de gelmektedir. Ancak çoğu akşam lisesinde, öğrenciler ile birlikte eğitimciler arasında seviyeli ilişkiler yer almaktadır. Yapılan ders anlatımları sonrasında akıllarındaki soruları sormaya çekinen öğrenciler, buna göre derslerden geçme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Uzun yıllar hizmet veren Başer Özel Akşam Lisesi üzerinde bahsedilen ilişkiler, genel olarak sıcak aile ortamları ile kurulmaktadır. Öğretmen, öğrenci ve hatta diğer görevlilerin birbirleri ile aile ortamı içerisinde iletişim kurmaları, öğrenci ve velilerin daha mutlu olmasına yol açmaktadır.

Üniversite Kapısını Aralamak İçin Başer Özel Akşam Lisesi

İyi bir meslek sahibi olmak ve çeşitli kurumlarda görev alabilmek isteyen kişiler, ilk olarak lise eğitimlerini tamamlamak ve diplomalarını almak istemektedir. Ancak daha üst makamlara erişebilmek ve aylık kazançlarının daha yüksek olması için lise hayatının yanı sıra üniversite hayatlarının da olmasını isteyen kişiler, kaliteli eğitimciler ile hizmet veren özel liselere yönelmektedir. Gündüz özel liselerin yanı sıra farklı arayışa giren kişiler için hizmet veren akşam liseleri arasında bulunan Başer Özel Akşam Lisesi gerekli olan dersleri uzman öğretmenler eşliğinde almanızı ve mezun olarak, üniversite sınavlarında dereceye girerek, üniversite kapılarını sonuna kadar aralamanızı mümkün hale getirmektedir. Mezun olma sonrasında örgün liseden mezun olan öğrenciler ile aranızda hiçbir olmayacağı lisede, uygun ücretler yer almaktadır.

Devamı