Başer Akşam Lisesi Başer Eğitim Kurumları İle Sosyal Sorumluluk Projesinde.