Başer Akşam Lisesi | Özel Akşam Lisesi

Özel Başer Akşam Lisesi

Pandemi Sebebiyle Sistem Proplemleri Yaşamaktayız..

Kısa süre içirisinde proplemin çözülmesi için çalışılmaktadır. !!!