aksam lisesi

Akşam Lisesi öğrencisi olmak için aşağıdaki evraklar ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ortaokul diploması ya da tasdikname (Mezun olunan okuldan ya da tasdikname alınan liseden alınacak)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

İkametgah Belgesi (Nüfus dairesi ya da muhtarlıktan alınacak)

Sabıka Kaydı  (Savcılıktan alınacak)

Askerlik durumunu gösteren belge  (Askerlik Şubesinden alınacak)

6 adet vesikalık fotoğraf

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan öğrenciler akşam lisesi kayıtlarını yaptırabilirler.Eğitim ve kredi durumlarına göre öğrenciler ilgili sınıflardan eğitimlerine başlarlar. İstanbul’daki akşam liseleri arasında ilk tercih olarak Özel Başer Akşam Lisesi’ni seçtiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.