lise diplomasi

             BU DİPLOMADA SİZİN ADINIZ OLSUN İSTEMEZ MİSİNİZ ?

Lise Diploması almak her bireyin en temel haklarından biridir. Hızla büyüyen ve gelişen ülkemizde toplumun eğitim seviyesinin de bu büyüme gelişime ayak uydurması gerekmektedir.

 

 

Avrupa Birliği üyesi olmayı hedeflemiş olan ülkemizde bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da reformlar gerçekleştirmek, toplumun eğitim düzeylerini yükseltmek kaçınılmazdır. Bu gelişme sürecinde 4+4+4 eğitim sistemine geçilmiş ve temel eğitim sonunda lise diploması alarak öğrencilerin ya yüksek öğrenimlerine devam etmeleri ya da iş hayatlarına atılmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Gelinen noktada lise diploması kişilerin yaşamlarının her noktasında ihtiyaç duyacağı eğitim sertifikası halini almıştır. Şöyle ki yakın gelecekte ehliyet almak, ustalık belgesi sahibi olmak, silah ruhsatı edinmek, devlet memurluğu, kamuda çalışan işçi, özel sektörde çalışmak ve kendi işini kurmak isteyenlerden lise diploması sahibi olması istenecektir. Yukarıda saydığımız ana başlıklar daha da çoğaltılabilir.

 

 

Lise diploması sahibi olmak için örgün eğitimini tamamlamak, açık lise öğrencisi olmak ya da akşam lisesi eğitim almak gerekmektedir. 4+4+4 eğitim sistemini tamamlayan öğrenciler lise diploması almaya hak kazanırlar. Bunun yanında ülkemizde lise eğitimine başlayamayan veya lise eğitimlerini tamamlayamayan kişi sayısı çok fazladır. İş, taşınma, evlilik, imkansızlık, sosyal ve psikolojik sebeblerle bir çok kişi lise diploması alma şanslarını kaybetmişlerdir. Ancak bu şanslarını yitirmiş olmaları bu haklarını da kaybettikleri anlamına gelmez.

 

 

Akşam Lisesi eğitim sisteminde öğrencilerde üst yaş sınırlaması yoktur. Her ne sebeble olursa olsun orta okuldan sonra liseye başlayamamış, lise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış herkes kaç yaşında olursa olsun akşam lisesi sayesinde eğitimlerini tamamlayabilir ve lise diploması sahibi olabilirler. Akşam lisesi eğitimine başlamadaki en önemli kriter kişinin örgün eğitim hakkını kaybetmiş olmasıdır. Şöyle ki 18 yaşından büyük kişilerin lise çağındaki öğrencilerle aynı ortamda ders görmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle 18 yaş üstü kişiler örgün eğitim haklarını kaybetmiş sayılırlar. Bazı özel durumlarda 18 yaş altında olan öğrenciler de akşam lisesi kaydı yaptırabilirler. 18 yaş altı olup üst üste iki kez sınıf tekrarı yaptığı halde okullarında başarılı olamayan öğrenciler de akşam lisesi öğrencisi olabilirler.

 

 

Artık hayatımızda olmazsa olmazlar arasına giren lise diploması sahibi olmak için Akşam Liseleri en önemli eğitim kurumlar haline gelmiştir. Şuan ülkemizde lise eğitimini tamamlayamamış kişi sayısı lise eğitimine kayıtlı öğrenci sayısından çok daha fazladır.

 

 

Bu nedenle Özel Başer Akşam Lisesi olarak eğitimdeki bu açığı kapatmak için akşam lisesi eğitimlerimize devam ediyoruz.

Yorum gönder