Akşam Lisesi

Lise döneminde sınıf geçme başarısını gösterememiş ve gündüz eğitim hakkını kaybetmiş bireylere akşam lisesi yeni bir şans vermektedir. (daha&helliip;)

Devamı