Özel Bakırköy Akşam Lisesi ; Zorunlu Dersleri, Örgün eğitim ile hiçbir farkı bulunmayan akşam lisesi eğitimlerinde de Kimya dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Matematik dersi bulunan akşam liselerinde tüm konu dersleri bulunmaktadır. Fizik dersi, Sağlık Bilgisi dersi, Biyoloji dersi, Türk Edebiyatı dersi, Dil ve Anlatım dersi, Yabancı Dil dersi, Görsel Sanatlar dersi de akşam lisesinde bulunmaktadır. Diğer akşam lisesi dersleri ise; Beden Eğitimi dersi, Tarih dersi ve Coğrafya dersi olarak sayılabilir. Bu eğitimler sonrasında üniversite sınavına girecek olan öğrenciler hiçbir şekilde ders ve konu eksikliği hissetmeden üniversite imtihanına girebilir.

Akşam liseleri aslında lise eğitimini tamamlayamamış veya ortaokulu bitirdikten sonra bir liseye kaydını yaptırma imkanı bulamamış kişiler için büyük bir alternatiftir. Bu liselerde yaş sınırının olmaması öğrencilerin her yaşta eğitim almasını sağlayabildiğinden en büyük akşam lisesi özellikleri arasında sayılabilir. Açık öğretim lisesine devam eden kişiler veya bu okul türünü yarıda bırakmış olan kişilerin de akşam liselerine geçme hakkı bulunmaktadır. Eğitim türü aynı örgün eğitim türü gibi olup, akşam lisesini bitirmiş olan kişiler üniversite imtihanlarına girmeye hak kazanır şekilde okullarını bitirebilir. Bakırköy Akşam Lisesi kaydı yaptırmak isteyen kişiler yılın her zamanında akşam lisesi kayıtlarını yaptırabilmektedir. Bu kayıtların tarihi örgün eğitim alan öğrencilerin kayıt tarihlerinin başlama ve bitişi gibi süre değerlendirilmesi bulunmadan sürekli olarak kayıt işlemleri açık tutulmaktadır.

Akşam Lisesine Kayıt Olurken Hangi Belgeler İstenir?

Ülkemizde resmi olarak kaydı yaptırılması gereken okul türlerinden birisi olan akşam liselerinde örgün eğitimde olması gereken kayıt belgeleri istenirken, bu kayıt belgelerine ek olarak bazı kayıt belgeleri de istenmektedir. Ek belgeler tasdikname belgeleri ve askerlik tecil belgeleri olarak sayılabilir. Peki; akşam lisesi kaydı yaptırırken istenilen belgeler nelerdir? Akşam lisesi okumak isteyen kişiler okullara kayıt yaptırmak için hangi belgeleri götürmeleri gereklidir?

Ortaokuldan mezun olmuş kişiler için ortaokul mezuniyet belgesi akşam liselerinde liseye ilk defa kayıt olacaklar için istenilen belgelerin başında gelmektedir. Açık öğretim lisesinden akşam lisesine geçiş yapacaklar ve liseyi daha önceden tamamlayamamış öğrenciler için tasdikname belgesi istenilmektedir. Örgün olarak okumaya devam ettiği liseden akşam lisesine geçecek olan kişiler için de nakil belgesi istenir. Askerlik çağına gelmiş olan öğrencilerin askerlik ile ilişiği yoktur yazıları erkek öğrencilerden istenilen kayıt belgelerinden birisidir. Eğer akşam lisesine kayıt olacak olan öğrenci on sekiz yaşını doldurmamış ise mutlaka öğrencilerin veli olarak kayıtlarını yaptırması gereklidir.

Akşam liselerine kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler örgün eğitimine devam etmede sorun yaşamış bazı nedenlerden dolayı lise yıllarında okulu terk etmiş öğrencilerdir. Ortaokulu bitirmeden liseye kayıt yaptırmak mümkün değildir. Orta okulu son sınıfında dahi olsa yarım bırakarak eğitimine ara vermiş kişiler öncelikli olarak açık öğretim liselerinde okullarını bitirmiş olmaları gerekir.

Devamı