İstanbul Akşam Lisesi ; Eğitim her insanın hakkıdır. Eğitim almamış olan kişilerin iş bulmada sorun yaşaması her bir bireyin mutlaka eğitimini tamamlaması gerektiğini göstermektedir. Eğitimin tamamlayan kişiler devlet kurumlarında özel kurumlarda veya kendi kurdukları işlerde daha rahat bir çalışma sistemi edinebilirler. Akşam liseleri ülkemizde eğitim sisteminden geri kalmış, eğitimini eğitim yaşında tamamlayamamış kişiler için bulunmaz bir nimettir. Akşam liselerinde eğitimine lise yıllarında ara vermiş veya ortaokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edememiş kişiler için lise eğitim verilmektedir. Lise eğitimi akşam lisesi bünyesinde tamamlandıktan sonra tüm akşam lisesi mezunları üniversite imtihanına girmeye hak kazanabilirler. Akşam lisesi sayesinde bütün dersleri görmüş ve eğitimlerini tam almış olan kişiler üniversite bölümlerinden istedikleri bölümleri kazanarak bu üniversitelere yazılmaya da hak kazanmaktadır.

Diğer liseler gibi bu lise türü de dört yılda tamamlanmaktadır. Fakat lise terk olarak akşam liselerine kaydını yaptırmış olan kişiler hangi yılda liseyi terk ederek liseden ayrılmış ise bu sene için kayıtlarını yaptırabilirler. Yani örgün eğitimden sınıf bitirme puanı almış olan kişiler akşam liselerine diğer sınıflarından başlayabilmektedir. Örgün okullarda olduğu gibi Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Türk Edebiyatı dersleri akşam liselerinde de mecburi ders olarak görülmektedir. Bu derslerden eğitim alındıktan sonra sınav tarihleri okul sistemi tarafından belirlenir ve öğrendikleri konulardan puan alabilmek için öğrenciler sınava tabi tutulur.

Akşam Lisesi Sınav Tarihleri

Sınav tarihleri aynı örgün eğitimde olduğu gibi derslerde alınan konular bittikçe akşam lisesi öğretmenleri tarafından belirlenmektedir. Belirlenen sürede sınav yapıldıktan sonra alınan puanlara göre öğrencilerin her birine bir derece belirlenmektedir. Bu sınavlar sonrasında akşam lisesi diploma puanı belirlenir. Diploma puanı diğer örgün eğitim ve açık öğretim lisesinde olduğu gibi, üniversite imtihanında öğrencilerin desteği olarak sayılabilir. İstanbul Akşam Lisesi sınav tarihleri belirlendikten sonra sınav tarihleri belirleme süreci ve sınavın olma tarihi arasında birkaç gün bulunmaktadır. Bu arada öğrenciler ister kendileri ister özel ders eşliğinde bu sınavlara çalışarak daha iyi notlar almaya hak kazanabilir.

Akşam liselerine kayıt olmak için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartların başında örgün eğitim hakkını kaybederek kişinin akşam lisesine kaydolmak istemesi gelmektedir. Örgün eğitim esnasında iki yıl üst üste sınıfta kalmış olan kişiler akşam lisesine katılmaya hak kazanabilir. Milli eğitim bakanlığı dışında bir eğitim sisteminde eğitim alan kişilerin akşam liselerine kaydolma gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Kayıt işlemleri için mutlaka akşam liselerine Milli Eğitim Bakanlığı kanalı ile açılmış bir özel okuldan veya devlet okulundan kayıt getirmek gereklidir. Ortaokul mezunu olup örgün lise okumak istemeyen on sekiz yaşını doldurmamış kişiler velileri ile kayda gelmelidir.

Devamı