Yenibosna Özel Akşam Lisesi ; Kayıtları örgün olarak lise okuma yaş aralığında okuma imkanı bulunmayan veya lise yaş aralığında olan kişilerin okuyarak liseden mezun olduğu okul sistemidir. Genellikle akşam saatlerinde aktif olarak örgünleşen akşam liseleri daha önceden eğitimini tamamlayamamış kişilerin eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olur. Üniversite tahsili yapmayı düşünen kişiler için bulunmaz bir eğitim sistemi olan akşam liselerinde daha iyi eğitim alınabilmesi için her zaman sınıf mevcudu daha az sayıda tutulmaktadır. Akşam liseleri ile eğitime devam etmek için yaş sınırı bulunmamaktadır. Yani ilköğretimi bitirmiş olan her birey akşam liselerine kaydını yaptırabilir. Akşam lisesinden mezun olan bir kişinin diğer örgün olarak eğitim almış öğrencilerden hiçbir farkı yoktur. Üniversite eğitimine başlamadan önce aynı örgün eğitimine devam etmiş ve liseyi bitirmiş olan kişide bulunan lise diploması gibi akşam lisesi eğitimini bitirmiş olan kişide de lise diploması bulunur. Daha askerlik süresi gelmemiş olan kişiler akşam liselerine başvuru yaptıklarında tecil işlemlerini okuldan askerlik şubelerine götürmek için belge alarak yapabilirler.

Kimler Akşam Liselerine Kayıt Yaptırabilir?

Eski sistemde okumuş olan, yaşı lise çağını geçmiş olan kişilerin en fazla tercih ettikleri akşam liselerine kayıt yaptırmak için yaş sınırı bulunmamaktadır. Eski sistemde ilk okul orta okul olarak bitirilen ilköğretim okulunun orta okul bölümünden mezun olarak diplomasını almış kişiler ve yeni sistemde ilk öğretim olarak isimlendirilen sistemden diploma almış kişiler akşam liselerine kayıt yaptırabilirler.

İlk öğretim mezunlarının yanı sıra lise eğitimini bazı nedenlerden dolayı yarım bırakmış olan kişiler de akşam liselerine kayıtlarını yaptırır. Kayıt sırasında daha önceden bitirdikleri sınıfların geçerliliği bulunmaktadır. Aynı örgün eğitimde liseden terk belgesi bulunanlar gibi, açık öğretim liselerinden terk belgesi bulunan öğrenciler de akşam liselerine kayıt yaptırabilirler.

Akşam liselerine kayıt olmak isteyen kişilerden belge olarak; nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesinin fotokopisi değil aslı ve akşam lisesine kayıt yaptıracak olan kişinin on sekiz yaşını aşmış olması. On sekiz yaşını aşmamış olan öğrenciler için akşam liselerinden veli nezareti beklenmektedir.

Günümüzde en fazla akşam liselerinin talep edilmesine neden, bazı kişilerin öğrencilik yıllarında okula devam edememesi ve daha sonradan eğitim alamadıkları için pişmanlık duymalarıdır. Okula devam etmek isteyen kişiler ve daha sonradan üniversite eğitimi almak isteyen kişiler bu okullarda kendi eğitimlerini tamamlayarak üniversiteye giriş hakkı kazanabilmektedirler. Akşam liselerinin en güzel özelliği bir yaş sınırının olmamasıdır. İleriki yaşlarda da eğitim alınabilen akşam liselerinde erkekler için askerlik tecil ettirme imkanı da bulunmaktadır. Tamamen yasal şartlarda eğitim veren akşam liselerinde gündüz saatlerinde iş ortamlarında bulunan bireyler Yenibosna Akşam Lisesi okuluna gelerek iş çıkışı örgün eğitim alabilmek için kayıtlarını yaptırabilir. Okul sistemine göre her bir öğrenci üniversite sınavında önüne çıkan soruların çözümünü öğrenebilmektedir.

Devamı